מאמרים

קישורים לאתרים נוספים

אתר האגודה למלחמה בסרטן – מידע בנושא מלנומה

http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=5942

 

אתר האגודה למלחמה בסרטן – מידע כללי בנושא סרטן עור

http://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=5945

 

אתר משרד הבריאות, דו"ח מרכז רישום סרטן בישראל לגבי נתוני תחלואה במלנומה בישראל

http://www.old.health.gov.il/download/pages/Melanoma_pressconf_June2007.pdf

 

אתר משרד הבריאות, מידע לגבי נזקי שמש והגנה משמש בגיל בילדות

http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?pageid=3680&parentid=3662&catid=660&maincat=35

 

האגודה האמריקאית לסרטן (American Cancer Society) - מידע בנושא סרטן עור (אנגלית)

http://www.cancer.org/Cancer/CancerCauses/SunandUVExposure/skin-cancer-facts

 

קרן סרטן העור (Skin Cancer Foundation) - מידע בנושא סרטן עור (אנגלית)

http://www.skincancer.org/